İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği uhdesinde bulunan ve halkımıza daha faydalı olabilmesi için  1 adet katı gübre dağıtıcısı, 1 adet taş toplama makinası ve 1 adet sıvı gübre dağıtıcısı Kurumumuz ve kiralayacak kişi arasında taahhütname imzalanarak saatlik kiraya verilecektir.  Makinaların kullanımı ilçemiz sınırlarıyla sınırlıdır.
 
  1. 10 tonluk Katı gübre makinası saat ücreti                     : 10 TL
 
  1. Sıvı gübre dağıtıcısı saat ücreti                                        : 15 TL
 
  1. Taş toplama makinası saat ücreti                                   : 20  TL